Záró rendezvény 2015.05.29.

Immár hivatalosan is végéhez ért az Európai Unió Kohéziós Alapja által támogatott nagykanizsai csatornafejlesztés. A záróünnepségen a projekt nagyjából egy évtizedre visszanyúló történetében fontos szereplőknek mondtak köszönetet, és áttekintették a Nagykanizsa mellett 12 agglomerációs települést ellátó közműrendszer építésének történetét. A zárórendezvényen Bizzer András, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás elnöke megköszönte minden projektben résztvevő kollégának a munkát, a tervezőknek a kivitelezőknek, az önkormányzatoknak és a lakosságnak, akik nélkül ez a projekt most nem záródhatott volna le ilyen sikeresen. Köszönetett mondott Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő úrnak a társulás tagjait terhelő önerő jelentős állami kiegészítésért tett hatékony munkájáért, továbbá megköszönte Fitos István és Horváth Tamás projektmenedzserek fáradozásait, valamint a korábbi elnökök, Tóth Nándor és Kereskai Péter munkáját, akik a projekt előkészítésének, tervezésének és megvalósításának folyamatában vállaltak szerepet. Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy személyesen végigkövethetett egy ilyen sikeres projektet, és mindent megtesz azért, hogy Nagykanizsa és térsége a továbbiakban is komoly beruházások színtere legyen. Tóth Nándor, Nagykanizsa város alpolgármestere, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás korábbi elnöke megköszönte minden résztvevő áldozatos munkáját, a lakosság türelmét és támogatását, valamint Cseresnyés Péterrel együtt köszöntet mondott Magyarország Kormányának a több mint 1 milliárd forint értékű önerő biztosításáért. Épp tíz éve, hogy 2005 júniusában megalakult a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás: célja nevének megfelelően az volt, hogy Nagykanizsán és a környező, még csatornázatlan településeken megteremtse a megfelelő szennyvízelvezetés és -tisztítás feltételeit. 2008 májusában nyújtotta be a Társulás a pályázati dokumentációt a Környezet és Energia Operatív Program második fordulójára, közben megalakult a Nagykanizsa és Térsége Víziközmű Társulat a projekt önerejének részbeni finanszírozására. A Kormány 2009 februárjában döntött a projekt támogatásáról, majd 2010 júniusában az Európai Bizottság is jóváhagyta a projektet: innentől szabad az út, rendelkezésre állnak a források, kezdődhet az építkezés. Az Európai Unió támogatásával így összesen 11,1 milliárd forint nettó összegért csatornahálózatot kaphatott Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetési agglomerációja: a város korábban ellátatlan területeit is beleértve összesen 13 település. A nagykanizsai bővítés és rekonstrukció mellett Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjénháza, Szepetnek és Zalaszentbalázs jutott csatornához. A csatornafejlesztéshez kapcsolódva a tisztító kapacitást is növelni kellett: ezt szolgálta a kanizsai szennyvíztisztító-telep fejlesztése, bővítése. A beruházás kanizsai munkálatait az S-E Nagykanizsa Konzorcium végezte el. A 12 környékbeli településen zajlott munkák kivitelezője az SZK Kanizsa Konzorcium volt, a nagykanizsai szennyvíztisztító telep korszerűsítését pedig az ESZ 2011 Nagykanizsa Konzorcium végezte. A 2011-ben kezdődött kivitelezési munkák során sikerült tartani a határidőket, és belül maradni a költségkereten. A fejlesztés nagyságrendjét jól érzékeltetik a számok: nyomóvezetékből 63 km-t, gravitációs csatornából 65 kilométernyit kellett lefektetni, amihez még 35 kilométernyi bekötővezeték is járult. A több mint 3000 háztartás számára rákötési lehetőséget teremtő csatornafejlesztés és a tisztító rekonstrukciója révén a települések szennyvize sokkal kisebb mértékben terheli a környezetet – tisztább víz jut a befogadó Dencsár-árokba, és közvetve a Principális csatorna vízminőségi állapota is javulni fog. A korszerű csatornahálózat nagy lépés a város és a térség életében egyaránt: növekszik vele a települések komfortja és az itt lakók életminősége, valamint nem szennyeződnek tovább a környék természeti erőforrásai. A CSATORNABERUHÁZÁS SZÁMOKBAN A csatornafejlesztéssel érintett települések száma: 13 db Nyomóvezeték hossza kb. 63 km Gravitációs csatorna hossza kb. 65 km Bekötővezeték hossza kb. 35 km Regionális beemelő aknák száma 15 db Házi beemelő aknák száma 57 db Helyi átemelők száma 19 db Felújított átemelők száma 5 db Nagykanizsa város központi átemelőjének átépítése 1 db Új csatornabekötések száma több mint 3 000 db A megújult szennyvíztisztító által ellátott települések száma 18 db A munkák időtartama (2011.03.03-2014.07.31) 1 241 nap Bekerülési költség (nettó) 11,1 Mrd Ft