Hosszúvölgy

warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /var/www/kanizsacsatorna/home/kanizsacsatorna.hu/includes/theme.inc on line 170.

HOSSZÚVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Polgármesteri Hivatal: 8777 Hosszúvölgy, Kossuth L. u. 7

Telefon: 93/356-130

Fax: 93/356-102

Polgármester: Bali Veronika

Körjegyző: Pintér Csilla Judit

Általános bemutatás

A község Nagykanizsától 12 km-re északnyugatra, a Principális csatorna közelében fekszik. Hosszúvölgy nagy kiterjedésű település volt a II-IV. században. Erre utalnak a település területén talált római kori leletek. Miután Kanizsát a törökök elfoglalták, a város és a közelben lévő kis települések is elnéptelenedtek. Hosszúvölgy, és a szomszédos községek betelepítése báró Esch Ferenc nevéhez fűződik, aki császári és királyi ezredes volt. 1722-ben Koblenzből hozatott németeket, ők tették le a település - akkori nevén LANGWEIZ - alapjait, akkori lakóházainak alapköveit. Erre utalnak ma is a német vezetéknevek, pl: Schmidt, Lang, Hohl, Müller, Czimmermann. 1968-tól van a falunak művelődési otthona, és ebben az évben készült el az orvosi rendelő is. 1971-ben sportpályát építettek. 1992 óta testvérvárosi kapcsolatot ápolnak az erdélyi Kovásznával, 1995 óta pedig Koblenz-cel. 1997-ben emlékeztek meg a svábok betelepülésének 275. évfordulójáról.

 A település, a falu első harmadában található, Hősi kert emlékoszlopaival emlékezik első és második világháborús hőseire. A falu harangját 1999-ben felújították és felszentelték. 2000-ben a millennium emlékére kopjafát és a környezetbe illő fakeresztet állítottak a falu központjában. A falu címerét és zászlaját 2002-ben készíttette el és szenteltette fel az önkormányzat.

A lakosság száma: 208 fő. A település területén sem nevelési, sem oktatási intézmény nem működik, ezért a község gyermekei Nagykanizsa óvodáiba és iskoláiba járnak. A lakosság összetételének körülbelül 50%-a munkaképes korú felnőtt, 30-40%-a 60 év feletti, 15%-a 18 év alatti kiskorú. A település munkaképes korú lakossága döntő számban vagy a Fűzvölgyi Agrár ZRT-ben, vagy Nagykanizsán dolgozik.

A falu lakóinak száma évek óta szinte állandónak mondható. A város közelsége egyrészt elszippantja a fiatalokat a munkalehetőségek, a gyermekintézmények közelsége, és a jobb infrastrukturális ellátottság miatt, másrészt azonban megindult egy, a városból való kiköltözési folyamat is. A lakások 100 %-ában van vezetékes ivóvíz, 70-80%-ában telefon. 2000 óta a település rendelkezik vezetékes gázzal. A lakosság vallása római katolikus

A művelődési otthonban található az orvosi rendelő és a kultúrház. A régi iskola épületében ma imaház, könyvtár és e-pont működik. A kultúrházban a mindenkori Polgármester tart hetente egyszer fogadónapot. A szomszédos homokkomáromi hegyen szőlő és bortermelés folyik.

Településünk a hatósági igazgatási feladatokat Körjegyzőségben látja el, Fűzvölgy székhellyel.

 

Látnivaló

A település környékét a turisták paradicsomának is nevezhetnénk. A dimbes-dombos vidék rengeteg alkalmat kínál a túrázásra.