Forgalomkorlátozás 38. hét

Forgalomkorlátozás 38. hét, 2011. szeptember 19-től 2011. szeptember 23-ig

Ezúton tájékoztatjuk Önöketm, hogy a Nagykanizsán a következő utcákban történik munkavégzés:

Vásár utca (Kalmár utca és Erzsébet tér közötti szakasz)

Szabadhegy

Arany J. u. (Magyar utca és a Május 1. u. közötti szakasz)

Erzsébet tér Ny-i oldala

Az érintett utcákban az alábbi ideiglenes forgalomkorlátozásokkal kell számolni:

Sajtóközlemény

Megoldódnak 13 település szennyvízgondjai

Megvan a mérnök, tavasszal megkezdődhet a munka
a nagykanizsai szennyvízprojektben. Nagykanizsa, 2011. február 22. Kiderült, ki látja el a Nagykanizsa és még tizenkét környező település csatornázási gondjait megoldó, az Európai Unió által támogatott nagyberuházás mérnöki és műszaki ellenőri feladatait, miután – eredményes közbeszerzési eljárást követően – aláírták a szerződést a mérnöki feladatok és a műszaki ellenőrzés elvégzésére az ERAG nevű konzorciummal hétfőn. Az EUROUT Mérnöki, Tanácsadó, Szervező és Kereskedelmi Kft. által vezetett konzorcium – amelynek másik tagja az AGROINVEST Külkereskedő, Fővállalkozó és Szolgáltató Zrt. – végzi a csatornaépítési projekt mellett a szennyvíztelep műszaki ellenőrzését is, összesen 211.681.200 Ft nettó megbízási díjért.

Jóváhagyta az Európai Bizottság a projektet...

Jóváhagyta az Európai Bizottság a „Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” projektet

 
 
A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás 2005. június 6-án alakult azzal a céllal, hogy Nagykanizsán és a környező 14 még csatornázatlan településen (Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Liszó, Rigyác, Semjénháza, Surd, Szepetnek, Zalaszentbalázs) megfelelő szennyvízelvezetést és -tisztítást biztosítson. A társult önkormányzatok a beruházást az Európai Unió Kohéziós Alapja és a Magyar Állam társfinanszírozása mellett kívánják megvalósítani.
A projekt önerejének részbeni finanszírozására az érintett ingatlanok tulajdonosai 2008. május 14-én megalakították a Nagykanizsa és Térsége Víziközmű Társulatot.
Ezt követően 2008. május 27-én került sor a projekt pályázati dokumentációjának benyújtására a Környezet és Energia Operatív Program második fordulójára. A benyújtott pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság 2008. augusztus 18-i levelében a projekt átdolgozását kérte. Az átdolgozás célja a beruházási költségek csökkentése volt. A beruházási költségeket 6,1 %-kal sikerült csökkenteni, mely nagymértékben annak köszönhető, hogy az agglomerációs településeken a kőagyag csöveket műanyag csövekre cseréltük. Az átdolgozott pályázati dokumentáció 2008. október 3-án került benyújtásra.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2009. február 6-án kelt levelében értesítette a társulás elnökét, hogy az Irányító Hatóság vezetője a projektet támogatásra érdemesnek ítélte. Ezt követően 2009. február 18-án döntött a Kormány a projekt támogatásáról. A támogató kormánydöntést követően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a nagyprojektet megküldi az Európai Bizottságnak jóváhagyásra. Az Európai Bizottság C(2010)3580 számú 2010.06.04. keltezésű határozatával jóváhagyta a „Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” projektet.

Benyújtották a projekt pályázati dokumentációját...

Benyújtották a „Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt” pályázati dokumentációját


 
A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt megvalósításához 15 Önkormányzat (Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Nagykanizsa, Rigyác, Semjénháza, Surd, Szepetnek, Zalaszentbalázs) létre hozta a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulást, mely a projekt finanszírozását az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programjából kívánja biztosítani. Ennek érdekében a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás 2008. május 27-én benyújtotta pályázatát a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához.
A bírálati idő Magyarországon kb. három hónapot vesz igénybe, melyet a Kormány döntése zár, tervek szerint 2008 őszén. A projekt Európai Uniós támogatási kérelmét ezt követően nyújtják be Brüsszelbe, ahol az Európai Bizottság várhatóan újabb három hónap alatt hozza meg döntését.

Aláírták a vállalkozási szerződését...

Aláírták a tervezési munkák vállalkozási szerződését

Kereskai Péter, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás elnöke és Mohari Ferenc, a K + K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft ügyvezető igazgatója 2006. augusztus 25-én aláírta azt a vállalkozói szerződést, amely alapján, a közbeszerzésen nyertes vállalkozó a projekt csatornahálózatának tervezési feladatait fogja ellátni.

A projekt előkészítéséhez szükséges 236,4 millió Ft, melyhez a Kormány a 2005. december 15-én, a Magyar Állam és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás között megkötött Támogatási szerződés értelmében nagyprojekt előkészítési keretből 177,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, melynek keretében kerül sor a vízjogi létesítési tervek, a kiviteli szintű tendertervek elkészítésére és a szükséges engedélyek beszerzésére. A feladatok megvalósítására közbeszerzési eljárás került kiírásra, melynek eredményeképpen a nyertes ajánlattevő 192 millió Ft-ért vállalta el a csatornahálózat tervezési munkálatait, mely díjnak 75 %-át a Magyar Állam, a fennmaradó részt a társult önkormányzatok biztosítják.