Közérdekű adatok - Bevételek

Áht 15/B § értelmében aNagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás által kötött

nettó 5 Millió Forintot elérő szerződések közzététele

 

A Társulás pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű - vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra
sorsz. megnevezése
(típusa)
tárgya szerződést kötő fél neve értéke
(Ft)
határozott időre kötött szerződésnél annak időtartama
1. Kölcsönszerződés Rövid lejáratú kölcsön visszafizetése Nagykanizsa és Térsége Víziközmű Társulat 1000000 2008.08.06 - 2008.10.31
2. Társberuházói Szerződés Projekt Megvalósítás Társberuházói szeződése Nagykanizsa és Térsége Víziközmű Társulat 776000000 2008.05.19 - 2010.12.31